Header Image


Conferinta Internationala pe tema Drepturilor Copilului

România (Bucuresti), 2 - 3 Februarie 2006

Drepturile Copilului, Rolul Familiei si Politici de Îngrijire Alternativa

Evolutii, Tendinte si Provocari în Europa

Statele Semnatare ale Conventiei privind Drepturile Copilului (CDC) se confrunta în continuare cu dificultati serioase privind prevederile de îngrijire alternativa a copiilor, incluzând protectia acestora de catre rude, asistenta maternala formala sau informala, adoptia sau facilitatile de tip rezidential. CDC contine un numar de articole care au ca scop clarificarea obligatiilor Statelor de a sprijini familiile în rolul lor si de a retrage copiii din îngrijirea parintilor numai daca sunt întrunite anumite conditii. Pe de alta parte, Conventia solicita de asemenea Statelor Semnatare sa asigure îngrijire substitutiva corespunzatoare pentru toti copiii lipsiti de îngrijirea parintilor din orice motiv.

În ciuda atentiei deosebite acordate acest subiect în cadrul Conventiei si în ciuda existentei anumitor instrumente suplimentare care ofera mai multa îndrumare în unele dintre domeniile acoperite, Comitetul privind Drepturile Copilului a facut apel în 2004 pentru dezvoltarea "Recomandarilor Natiunilor Unite privind protectia copiilor lipsiti de îngrijirea parintilor".

Mai mult, în ultima Zi de Discutii Generale al Comitetului ONU privind Drepturile Copilului (care a avut loc în data de 16 septembrie 2005) s-a dezbatut problema "Copiilor lipsiti de îngrijirea parintilor". Si Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a adoptat în 2005 o "Recomandare privind drepturile copiilor aflati în institutii de tip rezidential". Consultarea Regionala pentru Studiul ONU pe tema violentei împotriva copiilor (care a avut loc la Ljubljana în iulie 2005) a inclus de asemenea un Grup de discutie pe tema responsabilitatii statului de a proteja copiii de violenta în cadrul sistemului de îngrijire alternativa.

Din nefericire, aceasta ramâne o problema deosebit de acuta – inclusiv în Europa – si schimbul de idei si bune practici în aceasta privinta poate aduce o contributie importanta pentru ca Statele Membre ale Consiliului Europei sa înregistreze progrese în acest domeniu.

 

Miercuri, 1 februarie 2006

Sosirea invitatilor

Înregistrarea participantilor

Cina

 

Joi, 2 februarie 2006

09.00-13.00 Sesiunea de Dimineata

09.00-10.30 Deschiderea conferintei

Sesiune în plen

Moderator: Baroana Emma Nicholson, Vicepresedinte al Comitetului pentru Afaceri Externe, Parlamentul European

Cuvânt de deschidere :

Oficiali români de înalt nivel:

Ferdinand Nagy , Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe

Gheorghe Barbu , Ministrul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Anca Boagiu , Ministrul Integrarii Europene

Declaratii introductive :

Consiliul Europei: Maud de Boer-Buquicchio , Secretar General Adjunct al Consiliului Europei

Comisia Europeana: Jonathan Scheele , Seful Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti

UNICEF: Pierre Poupard , Reprezentant UNICEF România

 

Ceremonia de înmânare a premiilor pentru câstigatorii Concursului de Eseuri din România - domnul Bogdan Adrian Panait , Secretar de Stat, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului , împreuna cu domnul Mihai Hardau, Ministrul Educatiei si Cercetarii

Scurta alocutiune a unuia dintre câstigatorii Concursului de Eseuri

Prezentarea filmului de scurt metraj „ Apartamentul 19

10.30 -11.00 Pauza de cafea, Conferinta de presa (Sala Beijing)

11.00-13.00 Standarde juridice internationale si europene privind drepturile copiilor, rolul familiei si îngrijirea alternativa

Sesiune în plen

Moderator : Monica Octavia Musca, Deputat, Parlamentul României, Euro-observator

Elda Moreno , Consiliul Europei - Project Manager “Sa construim Europa cu si pentru copii”: „Promovarea drepturilor copilului: instrumente legale ale Consiliului Europei”

Eugenia Dumitriu-Segnana, Curtea Europeana a Drepturilor Omului: “Jurisprudenta CEDO cu privire la drepturile copilului, rolul familiei si îngrijirea alternativa”

Sylvain Vite, Grupul de lucru al ONG-urilor privind copiii separati de parinti, Geneva „Standardele internationale pentru protectia si îngrijirea alternativa a copiilor separati de parinti”

•  Kate Adie (BBC UK) : “Identitatea copiilor gasiti”

13.00-14.30 Prânz

14.30-17.30 Sesiunea de dupa-amiaza

14.30 Experiente si bune practici nationale privind drepturile copiilor, rolul familiei si îngrijirea alternativa

Sesiune în plen

Moderator: Minodora Cliveti, Deputat, Parlamentul României, membru în Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

Bogdan Adrian Panait , Secretar de Stat, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului; Camelia Goleanu , Adjunct al Avocatului Poporului - experienta României

•  Trond Waage , Consilier Special, Innocenti Research Center, UNICEF, fost Ombudsman pentru copii în Norvegia - experienta Norvegiei

16.00 –16.30 Pauza de cafea

Vessela Banova , Vicep resedinte, Agentia Nationala pentru Protectia Copilului - e xperienta Bulgariei

Theodora Bertzi , Secretar de stat Oficiul Român pentru Adoptii : „Adoptia în România”

Evelyn Robinson , autor al lucrarilor “Adoptie si pierdere - durerea ascunsa” si “Adoptie si recuperare - rezolvarea misterului reuniunii”: „Separarea prin adoptie - Vindecare prin întelegere”

Dezbatere

Pierre Cornelis explica continutul si metodologia grupurilor de lucru

Încheiere – divertisment (trupa de teatru Tra-la-la va prezenta un scurt moment de pantomima. Scenariul este bazat pe drepturile copilului)

 

Vineri, 3 februarie 2006

9.30-12.30 Sesiunea de Dimineata

Patru grupuri de lucru în paralel

GL1 : Politici de sprijinire a familiei în tarile europene: provocari si constrângeri

GL2 : Rolul statului în prevenirea si reglementarea separarii familiei

GL3 : Copii aflati în institutii de tip rezidential

GL4 : Alte tipuri de îngrijire în afara caminului: provocarile existente

Fiecare grup de lucru va avea un moderator, doi vorbitori principali si un raportor.

•  Pauza de cafea

12.30-14.00 Prânz

14.00-17.00 Sesiunea de dupa-amiaza

14.00 – 15.30 Grupurile de lucru continua

15.30 -16.00 Pauza de cafea

16.00 Raportari din partea grupurilor de lucru

Sesiune în plen

Moderator: Ioana Nedelcu , Subsecretar de Stat, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului

Raportorii grupurilor de lucru prezinta concluziile dezbaterilor din cele patru grupuri de lucru.

Recomandarile de la Bucuresti - Bogdan Adrian Panait , Secretar de Stat, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului

17.00 Remarci de încheiere

Parlamentul European: Ana Maria Gomes, Membru al Parlamentului European

Programare pentru grupurile de lucru

GL1: Politici de sprijinire a familiei în tarile europene: provocari si limitari

Moderator : Tone Dolcic , Adjunct al Avocatului Poporului, Slovenia

Raportor : Barry Wilson

Vorbitori principali:

1.Virginia Maria Bras Gomes, Sef de d epartament, Directia Generala pentru Solidaritate si Securitate Sociala, Ministerul Muncii si Solidaritatii, Portugalia

2.Gaspar Fajth , Consilier Principal pe probleme de Politici Globale, Divizia UNICEF pentru Politici si Planificare


GL2: Rolul statelor în prevenirea si reglementarea separarii familiei

Moderator : Pierre Cornelis, Curtea de casatie , Belgia

Raportor : Mieke Verheyde

Vorbitori principali :

1. Jyothi Kanics , Managerul programului “Copii separati în Europa”, Danemarca

2. Izabella Popa , Director Directia Strategii Programe, Autoritatea Nationala pentru

Protectia Drepturilor Copilului, România

GL3 Copii aflati în institutii de tip rezidential

Moderator : Julien Attuil , Biroul Comisarului pentru Drepturile Omului, Consiliului Europei

Raportor : Arundhati Sanyal

Vorbitori principali :

1. Bragi GUDBRANDSSON , Director General , Agentia guvernamentala pentru protectia copilului, Islanda

2. Andrew Hosie , Institutul Scotian pentru Îngrijirea Rezidentiala a Copiilor

GL4 Alte tipuri de îngrijire în afara caminului: provocarile existente

Moderator: Lemme Haldre , Psihoterapeut, Centrul de sprijin pentru copii Tartu, Estonia

Raportor : Bep van Sloten

Vorbitori principali:

1. Elaine Farmer , Profesor, Departamentul de studii despre copii si familie, Universitatea Bristol, Marea Britanie

2. Emmanuel Sherwin , Moderator al Comitetului tinerilor, International Foster Care

Organisation

 

 

 

 

English version

designed by Webdesigner.ro