Header Image


Sistemul de protectie a copilului în România

Elemente noi din cadrul legii drepturilor copiluilui 272/2004

Asigurarea respectarii drepturilor copiilor precum si plasarea ace stora intr-o zona de interes special au determinat adoptarea noii legi nr. 272/2004 privind Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului , care a intrat în vigoare în ianuarie 2005. Autoritatile publice, societatea civila precum si persoanele fizice sunt responsabile pentru respectarea drepturilor copilului asa cum sunt stipulate în Constitutia României si în noua lege in concordanta cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite referitoare la drepturile copilului.

Acuala lege, ce are ca principiu respectarea interesului superior al copilului, precizeaza pentru prima data în mod explicit ca parintii sunt primii responsabili pentru cresterea si dezvoltarea copilului. Subsidiar, responsabilitatea revine si comunitatii din care face parte copilul. Autoritatile locale au obligatia de a a sprijini parintii prin asigurarea de servicii cît mai accesibile care sa corespunda nevoilor copilului si familiei - si prin acordarea prioritatii acelor familii aflate în dificultate. Interventia statului este complementara în ceea ce priveste drepturile familiei. Statul are datoria de a asigura protectia copilului si de a garanta respectarea tuturor drepturilor si poate interveni numai în cazuri de abuzuri sau de încalcare. Noua lege promoveaza un sistem nou si modern de protectie a copilului menit sa schimbe ideea ca statul se poate substitui grijii parintesti.

Protectia drepturilor copilului nu presupune încalcarea drepturilor parintilor. Parintii trebuie sa-si asume obligatii permanente fara de care dezvoltarea armonioasa a copilului nu ar fi posibila. Potrivit noii legi, ambii parinti sunt responsabili de cresterea copiilor lor, chiar daca sunt divortati.

Serviciile de asistenta sociala vor lua toate masurile necesare pentru identificarea timpurie a situatiilor de risc, care ar putea duce la separarea copilului de parinti, precum si pentru prevenirea comportamentelor abusive sau a violentei familiale exercitate asupra copilului.

Noua lege opereaza schimbari în cadrul institutiilor la nivel local si central:

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) , subordonata Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei detine rolul central în coordonarea procesului de implementare a legislatiei in vigoare si are urmatoarele functii: de strategie, administrare, reprezentare si de monitorizare.

Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) sunt responsabile pentru rezolvarea cazurilor în care sunt implicati copiii separati de parintii lor. De asemenea colaboreaza cu consiliile locale, în vederea prevenirii separarii copiilor de parinti.

.  A fost înfiintat Oficiul Român pentru Adoptii , organ de specialitate al administratiei publice centrale, prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adoptii.

 

 

 

English version

designed by Webdesigner.ro